Fitfire1000° - ett obrännbart foder

Fitfire1000° är ett världsunikt värmeresistent keramiskt kompositfoder för extra höga temperaturer helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING:

Fitfire1000° används för renovering och infodring av skorstenar avsedd för brännugnar, industriugnar, öppna spisar och vedspisar. Det kan användas i direkt anslutning till vedeldning, värmepannor, braskassetter. Det kan även användas för renovering och infodring av täta kanaler för ventilation och för renovering och infodring av spolningsbara imkanaler klass 1. Fitfire1000° är soteldsresistent och har brandklass A1, den högsta europeiska brandklassen, vilket betyder att materialet är obrännbart.
 

 

»Läs mer om Fitfire1000 här.
 

Fitfire1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet HT1000.

Isofit1000 är förisolerat.

Isofit1000 är i grunden samma material som Fitfire1000 men med en yttre stenullsisolering på 20-50 mm.

ANVÄNDNING:

Isofit1000° har samma användningsområden som Fitfire1000 men är att föredra när det behövs extra ljud- och kondensisolering eller vid flerrörskonstruktioner.
 

 

»Läs mer om Isofit1000 här.

Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1199
Rökkanal
 
Byggproduktcertifikat 1200
Ventilation 
Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006